شبکه های اجتماعی

عمران

سوالات طبقه بندی و فصل بندی شده نظارت عمران (ویژه آزمون تابستان 98)

سوالات طبقه بندی و فصل بندی شده نظارت عمران (ویژه آزمون تابستان 98)

شما می توانید با تهیه این کتاب الکترونیکی، هر روز یک مبحث را انتخاب کرده و هنگام مطالعه آیین نامه، تست های مربوط به همان مبحث از ده دوره گذشته را پاسخ دهید و به آمادگی بیشتری دست پیدا کنید. شما با داشتن این کتاب می توانید به راحتی برای خود برنامه ریزی کرده و هر کدام از دروس را به طور جداگانه مطالعه کنید

75,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه مهندسی عمران (هر سه آزمون)

کلید واژه مهندسی عمران (هر سه آزمون)

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 23260 / تعداد صفحات :228 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

36,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه مهندسی عمران - نظارت

کلید واژه مهندسی عمران - نظارت

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 11850 / تعداد صفحات : 126 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

23,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه مهندسی عمران - اجرا

کلید واژه مهندسی عمران - اجرا

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 23730 / تعداد صفحات : 227 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

32,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه مهندسی عمران - محاسبات

کلید واژه مهندسی عمران - محاسبات

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 7900 / تعداد صفحات : 87 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

12,000 تومان
اضافه به سبد خرید
logo-samandehi