شبکه های اجتماعی

محصولات

سوالات طبقه بندی و فصل بندی شده نظارت عمران (ویژه آزمون تابستان 98)

سوالات طبقه بندی و فصل بندی شده نظارت عمران (ویژه آزمون تابستان 98)

شما می توانید با تهیه این کتاب الکترونیکی، هر روز یک مبحث را انتخاب کرده و هنگام مطالعه آیین نامه، تست های مربوط به همان مبحث از ده دوره گذشته را پاسخ دهید و به آمادگی بیشتری دست پیدا کنید. شما با داشتن این کتاب می توانید به راحتی برای خود برنامه ریزی کرده و هر کدام از دروس را به طور جداگانه مطالعه کنید

75,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه معماری - اجرا

کلید واژه معماری - اجرا

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 21140 / تعداد صفحات : 217 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

32,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه مهندسی عمران (هر سه آزمون)

کلید واژه مهندسی عمران (هر سه آزمون)

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 23260 / تعداد صفحات :228 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

36,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه مهندسی عمران - نظارت

کلید واژه مهندسی عمران - نظارت

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 11850 / تعداد صفحات : 126 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

23,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه مهندسی عمران - اجرا

کلید واژه مهندسی عمران - اجرا

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 23730 / تعداد صفحات : 227 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

32,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه مهندسی عمران - محاسبات

کلید واژه مهندسی عمران - محاسبات

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 7900 / تعداد صفحات : 87 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

12,000 تومان
اضافه به سبد خرید
کلید واژه معماری-نظارت

کلید واژه معماری-نظارت

کاملترین کلید واژه ، بروز شده بر اساس منابع آزمون مهر 98 تعداد واژه : 21330 / تعداد صفحات : 222 جدولی ، مفهومی ، جستجوی سریع ، دانلود پیشنمایش از بخش دانلودهای رایگان

35,000 تومان
اضافه به سبد خرید
logo-samandehi